Friday, November 30, 2012

National Christmas Tree of the Philippines

By Lilybeth G. Ison

President Benigno Aquino III on Thursday evening led the ceremonial switching-on of the National Christmas Tree held at the Kalayaan Grounds in Malacanang.

"Kaakibat po ng tradisyon natin ng pagsisindi sa ating Christmas lights, ang pagpapaningas ng isa pang simbolo -- ang paghahandog ng liwanag para sa ating kapwa at bansa," the President said in his speech.

"Tandaan po nating may kanya-kanya tayong tungkulin at kakayahang magtanglaw ng liwanag, hindi lang para sa sarili, kundi upang makatulong sa mas nangangailangan," he added.

President Aquino told the members of his Cabinet who attended the event and other government workers gathered that as public servants, they are there to give service to the Filipino people and to the country.

"Narito tayo para maglingkod, hindi para makasilaw at manlamang. Gaano man kaliit, basta tama ang ating ginagawa, ay magdudulot ng dambuhalang ambag sa ating pag-unlad," he stressed.

"Tingnan na lang po natin ang pambihirang liwanag na idinudulot ng sama-samang pagningas ng mga munting ilaw ng ating sinindihan. Tunay nga pong kapag sama-sama, kaya nating makabuo ng liwanag na tatanglaw sa kahit anong kadiliman," he added.

President Aquino urged everyone to continue to contribute in bringing the light of hope for the good of the country.

"Huwag po nating ipagdamot ang liwanag na maaari nating iambag para matanglawan ng pag-asa ang direksyong tinatahak ng ating bayan. Patuloy po sana nating isabuhay ang aral ng Maykapal at tumutok sa kapakanan ng isa't isa tungo sa katuparan ng ating mga mithiin," he said.

No comments: