Friday, November 30, 2012

Office of the President Christmas Tree in Malacañang

Despite being the season for merry-making and cheer, President Benigno S. Aquino III said Thursday the focus of Christmas time is the birth of Jesus Christ, brought into this world to save man from his sins.

In his speech after leading the ceremonial switching on of the Office of the President Christmas Tree in Malacañang, the President said the birth of Christ and the following visit of three kings to the Child King stood as constant reminder to him and to those in government of the importance of humility, faith and devotion.

The President said: "Sa likod po ng mga paghahanda natin sa darating na Kapaskuhan; sa pagsasabit man ng mga parol at makukulay na dekorasyon, o sa pagsisindi ng Christmas lights, batid po natin ang bukal ng ating pagdiriwang.

"Ito po ang pagsilang ni Hesukristo, hindi sa harap ng luho't karangyaan, kundi sa munting sabsaban.

"Nariyan din ang tatlong haring sinuyod ang mahabang paglalakbay, upang bigyang pugay ang pagdating ni Hesukristong tutubos sa ating mga kasalanan.

"Lagi't lagi po nitong ipinapaalala sa atin ang halaga ng pagpapakumbaba, at taimtim na pananampalataya."

The Holy Bible narrates the story on the birth of Jesus Christ who was visited by three kings: Melchor, Gaspar and Balthazar.

The trio travelled far and long to bring their gifts of gold, frankincense and myrrh to Jesus, who was born to Joseph and Mary in a manger in Bethlehem.

The President said this story serves as an inspiration to those in government about good governance as it shows the importance of serving the people.

Aquino said: "Ito po ang diwang gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa ating mabuting pamamahala. Narito ang ating gobyerno upang paglingkuran ang nangangailangan, at hindi para maghari-harian."

"Anuman pong hirap ng mga pagsubok ang ating pinagdaanan, nalampasan natin dahil sa pakikibalikat ng masisipag na kawani ng Office of the President," the President added, acknowledging the role employees of the OP play in the day-to-day running of the government.

"Kayo po ang frontliners sa pagtataguyod ng pagbabago, at nagbubunsod ng pag-asa at higit na pagkakataon para sa mas nakakarami. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa ipinapamalas ninyong sipag at sigasig," the President said.

He pointed out the symbolism attached to the ceremonial lighting of the gigantic Christmas Tree that stands 43 feet and is festooned with 2,500 white Christmas lanterns with individual incandescent bulbs within.

He said the Christmas Tree stands for the ability of every Filipino to become a source of light and, once this light is gathered as one, can become a source of good.

"Kaakibat po ng tradisyon natin ng pagsisindi sa ating Christmas lights, ang pagpapa-ningas ng isa pang simbolo ---ang paghahandog ng liwanag para sa ating kapwa at bansa. Tandaan po nating may kanya-kanya tayong tungkulin at kakayahang magtanglaw ng liwanag, hindi lang para sa sarili, kundi upang makatulong sa mas nangangailangan," the President said.

No comments: